Baretka - Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant na pinsy
Baretka - Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant 9.90 13.90 
Baretka - Srebrny Medal za Zasługi dla Policji na pinsy
Baretka - Srebrny Medal za Zasługi dla Policji 9.90 13.90 

9.90 13.90 

Usuń wybrany wariant
Porównaj

Baretka – Złoty Medal za Zasługi dla Policji  – jest odznaczeniem cywilnym, które przyznaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Może to zrobić z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Policji.

Odznaczeniem powstałym w 2001 honoruje się:
1. Obywateli polskich mieszkających na terenie kraju, w tym również policjantów i pracowników Policji, którzy:
– swoją działanością wpłynęli na zmniejszanie się liczby przestępstw i wykroczeń oraz współdziałali w tym obszarze z różnymi z organami państwowymi, regionalnymi lub organizacjami społecznymi,
– własnym postępowaniem, wzorową pracą lub służbą przyczynili się do polepszenia sprawności działania Policji,
– znacząco wpłynęli na współpracę Policji z policjami innych państw,
2. cudzoziemców lub polskich obywateli mieszkających poza Polską, którzy:
– swoją pracą poprawili sprawność działań Policji oraz jej poziom wyposażenia technicznego,
– znacząco wpłynęli na współpracę Policji z policją w innych krajach,
– działali na rzecz Policji lub wspierali jej funkcjonowanie zagranicą.

Medal nadaje się w 3 stopniach:
brązowym (III stopień),
srebrnym (II stopień),
złotym (I stopień).

Wyróżnienie przyznaje się również pośmiertnie. W danym stopniu można je otrzymać tylko raz. W chwili nadania odznaczenia, uhonorowany otrzymuje również legitymację, która potwierdza jego posiadanie.

Medalem za Zasługi dla Policji przede wszystkim wyróżnia się cywilów lub pracowników Policji. Funkcjonariuszom mundurowym najczęściej przyznaje się odznakę „Zasłużony Policjant”.

Baretka – Złoty Medal za Zasługi dla Policji ma wysokość w przedziale 8-10 mm. Materiał podkładowy stanowi czarne sukno, które wystaje 2 mm poza obrys baretek. Baretkę oferujemy w dwóch wersjach:  wyposażoną w zapięcia na pinsy lub bez zapięć.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Baretka – Złoty Medal za Zasługi dla Policji”
Czas realizacji produktów: gotowych od 1 do 3 dni, dostosowanych do klienta od 1 do 10 dni. Czas jest liczony od zaksięgowania wpłaty.
Back to Top